27.05.2018

Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

180520-vizita-Pr-Patriarh-63
 

Duminică, 20 mai, credincioșii parohiei noastre s-au bucurat de prezența Preafericitului Patriarh Daniel la Sfânta Liturghie. Preafericirea Sa a ținut un cuvânt de învățătură despre sărbătoarea pomenirii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și despre Rugăciunea arhierească a Mântuitorului – pericopa evanghelică a duminicii.
 

În cuvântul său, Preafericitul Patriarh Daniel a arătat semnificația acestei rugăciuni, subliniind importanța mărturisirii dreptei credințe și a comuniunii:
 

Această duminică face legătura nu numai cu sărbătoarea Înălțării Domnului întru slavă, ci și cu următoarea duminică, a Pogorârii Sfântului Duh, pentru că Hristos S-a Înălțat la ceruri să ne pregătească un loc nouă, celor ce credem în El și Îl iubim pe El și împlinim în viața noastră voia Lui (…). Dar când se Înalță la ceruri El nu se desparte de lume, pentru că înainte de Înălțarea Sa a spus: “şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Ev. Matei 28, 20). Deci se Înalță la cer și totuși rămâne cu noi. Cum rămâne cu noi? Prin Duhul Sfânt.
 

Preafericirea Sa a accentuat și importanța unirii cu Dumnezeu, prin Sfintele Tale, prin trăirea în Hristos: Cei care cred în Hristos în viața aceasta și se unesc cu El prin rugăciune, prin fapte bune și mai ales prin Sfânta Euharistie, deja se pregătesc pentru Învierea cea de obște, pentru slava și bucuria din Împărăția cerurilor.
 

În continuare, Preafericirea Sa a atras atenția asupra faptului că dreapta credință se mărturisește și se păstrează nu de unul singur, ci împreună cu toată Biserica. Când ne rugăm singuri, rugăciunea noastră este slabă, când ne rugăm împreună cu Biserica, cu Sfinții din toate veacurile și din toate timpurile, (…) atunci rugăciunea noastră este puternică.
 

La final, Preafericitul Patriarh Daniel a îndemnat credincioșii să mărturisească, să trăiască Ortodoxia și să urmeze credința Sfinților Părinți: Duminica de astăzi ne întărește în credința că dacă mărturisim Ortodoxia, ne vom mântui; dacă trăim Ortodoxia, vom avea bucuria pe care Hristos Domnul a dăruit-o Sfinților ucenici.