Iubiți credincioși,

La fel ca în anii trecuți, prevederile Codului Fiscal stabilesc posibilitatea ca orice contribuabil să redirecționeze 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2017 către o entitate non profit.
 
 

Vă rugăm să direcționați către biserica noastră

2% din impozitul pe venitul realizat în anul 2017.

 

Nu vă costa nimic! Impozitul a fost deja reținut de către Stat!
 
Suma nu reprezintă o sponsorizare sau o donație ci este în esență o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental.
 
 

– Salariații trebuie să completeze cererea Formular 230.
 
– Cei care au cabinete particulare (avocați, medici, contabili, notari) trebuie să completeze o altă cerere Formular 200.
 
– Cererile se pot găsi și la pangarul bisericii.
 
– Formularele trebuie depuse personal sau prin poștă la administrația financiară de care aparțineți.
 
– Data limită pentru depunerea formularelor este 23 mai 2018.
 
 

Date de identificare (deja completate în paragraful III. 2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult):
 

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei
Cod fiscal (CUI): 11198834
Cont bancar (IBAN): RO80RNCB0077050253100001 deschis la BCR Filiala Sector 6
 
 

Dumnezeu să vă răsplătească jertfa!

Mulţumim persoanelor care au direcţionat şi în anii anteriori din impozitul lor pe venit!

 
 

Informații suplimentare la www.doilasuta.ro.
 

Adrese ale unor administraţii financiare locale:
 

Bucureşti, Sector 1
Administraţia Finanţelor Publice Sector 1
Str. Roma nr. 7
Sector 1, Bucureşti
 

Bucureşti, Sector 2
Administraţia Finanţelor Publice Sector 2
Str. C.A. Rosetti nr. 39
Sector 2, Bucureşti
 

Bucureşti, Sector 3
Administraţia Finanţelor Publice Sector 3
Calea Moşilor nr. 156
Sector 3, Bucureşti
 

Bucureşti, Sector 4
Administraţia Finanţelor Publice Sector 4
Bd. Constantin Brâncoveanu Nr. 2 Bloc 12
Sector 4, Bucureşti
 

Bucureşti, Sector 5
Administraţia Finanţelor Publice Sector 5
Calea 13 Septembrie nr. 164
Sector 5, Bucureşti
 

Bucureşti, Sector 6
Administraţia Finanţelor Publice Sector 6
Str. Popa Tatu nr. 7
Sector 6, Bucureşti