19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

24.11.2015

Întâlnire cu tinerii pe tema “Omul duhovnicesc”

Miercuri, 25 noiembrie 2015, începând cu ora 18.00, îi invităm pe tineri la biserică unde vom vorbi despre “Omul duhovnicesc”.
 

Îi așteptăm cu drag!

21.11.2015

Intrarea in Biserică a Maicii Domnului

Luna noiembrie în 21 zile: intrarea în Templu a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.


Împlinindu-se trei ani de la naşterea Preacuratei Fecioare Maria, drepţii ei părinţi, Ioachim şi Ana, şi-au adus aminte de făgăduinţa lor, ca să dea în dar lui Dumnezeu pe cea născută. Deci, au voit a împlini cu fapta ceea ce făgăduiseră cu cuvântul. Chemând toate rudeniile din Nazaret unde vieţuiau, rudenii care erau de neam împărătesc şi arhieresc, căci însuşi dreptul Ioachim era de neam împărătesc, iar soţia lui, Sfânta Ana, era de neam arhieresc; şi aducând şi cete de fecioare tinere, au pregătit făclii multe şi au împodobit pe Preacurata Fecioară Maria cu podoabă împărătească.
 

Despre aceasta mărturisesc Sfinţii Părinţi cei de demult. Astfel, Sfântul Iacob, Arhiepiscopul Ierusalimului, spune cuvintele zise de Ioachim: “Chemaţi fiice evreice curate, să ia făclii aprinse”. Iar cuvintele dreptei Ana le spune Sfântul Ghermano, Patriarhul Constantinopolului, astfel: “Făgăduinţele pe care le-au făcut buzele mele le voi da Domnului. Pentru aceasta am adunat cete de fecioare cu făclii, şi am chemat preoţi, şi pe rudeniile mele, zicând tuturor: Bucuraţi-vă împreună cu mine toţi, că m-am arătat astăzi şi maică şi înainte povăţuitoare, dând pe fiica mea, nu împăratului celui pământesc, ci lui Dumnezeu, Împăratul ceresc”. Citește mai departe…

20.11.2015

Pictura Pantocratorului

Au reînceput lucrările de pictură la biserica noastră cu pictura Pantocratorului, noiembrie 2015.

19.11.2015

Pictura Sfântului Altar

Lucrările de pictură din Sfântul Altar, mai – august 2015.

19.11.2015

Cateheza despre “Post”

Cuvânt duhovnicesc al Sf. Vasile cel Mare
 

Postul nu-i o descoperire nouă. E un dar al strămoşilor. Şi e vrednic de cinste tot ce e vechi. Cinsteşte deci vechimea postului. Are aceeaşi vârstă ca şi omenirea.
 

Legea postului a fost dată în rai. Adam a primit întâia oară porunca de a posti: “Nu mâncaţi din pomul cunoştinţei binelui şi a răului.” (Fac.2, 17).
 

Cuvântul “Nu mâncaţi” este o lege a postului şi înfrânării. Dacă Eva ar fi postit şi n-ar mai fi mâncat din pom, n-ar mai fi trebuinţă de postul de acum, că “n-au trebuinţă de doctori cei sănătoşi, ci cei bolnavi”.
 

Ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm prin pocăinţă! Iar pocăinţa fără post este neputincioasă.
 

Domnul a zis : “Nu fiţi trişti,…ci spală-ţi faţa ta şi unge-ţi capul tău” (Matei 6, 16-17). Deci să nu te mâhneşti de schimbarea mâncărurilor, lăsând să se înţeleagă că-ţi face mai multă bucurie plăcerea stomacului decât puterea de grijă a sufletului. Săturarea mărgineşte plăcerea numai la pântece; postul însă urcă până la suflet omorând păcatul ascuns în adânc. Citește mai departe…