19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

13.04.2014

Pelerinaj de Florii

Pelerinajul din ajunul sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim sau a Floriilor a devenit deja o tradiție în Arhiepiscopia Bucureştilor şi în întreaga Patriarhie Română.
 

Pelerinajul creştin de Florii îşi are originea în secolele III şi IV, fiind întâlnit în marile oraşe ale creştinătăţii, precum Ierusalimul şi Constantinopolul. În ţara noastră, procesiunea sau pelerinajul din ajunul sărbătorii Floriilor este un eveniment deosebit, care a prins amploare mai ales în perioada interbelică. Întreruptă forţat de regimul comunist în anul 1948, tradiţia acestei procesiuni a fost reluată, după anul 1990, în Moldova, iar din anul 2008 în Bucureşti, şi apoi în alte părţi ale României.
 

Pelerinajul de Florii, la care am fost părtaşi astăzi, vesteşte legătura dintre Taina Crucii şi Învierea Domnului, dintre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalimul pământesc, spre a pătimi și a Se jertfi pentru a noastră mântuire, şi intrarea Domnului în Ierusalimul ceresc, după Înviere, pentru a ne pregăti nouă un sălaș veşnic în lumina, pacea şi bucuria Împărăţiei Preasfintei Treimi.
 

Pelerinajul de Florii este un semn de credinţă, pentru că este un eveniment vizibil, o mărturisire-procesiune, făcută în public, a credinţei în Iisus Hristos şi în adevărul Învierii Domnului şi al Învierii de obște. Acest pelerinaj este mai mult decât urmarea, în ordine, a unui traseu prestabilit. Pelerinajul de azi este şi manifestarea dragostei creştine, a comuniunii şi comunității eclesiale. Împreună, clerici, monahi şi monahii, şi credincioși mireni din oraș şi împrejurimi, merg prin cetatea zilelor noastre, întocmai ca primii creștini din secolele III-IV în cetățile creștine, şi mărturisesc, în public, credinţa lor în Hristos şi în biruinţa Lui asupra păcatului şi a morţii.
 

De asemenea, pelerinajul de Florii este un semn de nădejde sau speranță, pentru că, întocmai ca Lazăr, cel înviat de Hristos din morţi după patru zile, şi noi așteptăm, cu nădejde, sărbătoarea Învierii lui Hristos, care este temelia învierii noastre a tuturor, după cum mărturisim în Crez, când zicem: „Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”.
 

Fragment din Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL,

cu prilejul pelerinajului din ajunul sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim,

sâmbătă, 12 aprilie 2014.

14.04.2014

Sâmbăta lui Lazăr

Biserica Ortodoxă sărbătorește astăzi una dintre cele mai mari minuni ale Domnului nostru Iisus Hristos și anume învierea lui Lazăr, prietenul Domnului, cel care era mort de patru zile. În această zi se oficiază Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.
 

“Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințându-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, Ție Biruitorului morții strigăm: Osana Celui dintru înălțime, bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului.”
 

Sâmbăta de dinaintea Floriilor este cunoscută sub numele de “sâmbăta lui Lazăr”. Data acestei sâmbete este schimbătoare, în funcție de data Paștelui, deci și a Floriilor. Pericopa evanghelică ne istorisește că, în ajunul intrării Sale în Ierusalim, cu câteva zile înainte de Patimile Sale, Mântuitorul a venit în Betania, chemat fiind de surorile lui Lazăr, un prieten din Betania care era bolnav.
 

În momentul plecării către Betania, Mântuitorul cunoștea faptul că prietenul Său Lazăr deja murise, fapt pe care îl făcuse cunoscut și ucenicilor Săi, iar când au ajuns în Betania, Lazăr se afla deja de patru zile pus în mormânt. Sosind în Betania, Domnul Hristos este întâmpinat de Marta mai întâi și de Maria, surorile lui Lazăr, care iși exprimă tristețea pentru pierderea fratelui lor în lipsa Mântuitorului. Citește mai departe…


film izle film izle film izle film izle izle hd film izle film izle film izle film izle film izle dizi izle film izle film izle film izle film izle film izle film izle film izle film dizi izle film izle film izle film dizi izle