19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

17.08.2015

Întâlnire cu tinerii pe tema “Părintele Ioanichie Bălan”

Miercuri, 19 august 2015, începând cu ora 19.00, îi invităm pe tineri la biserică unde vom vorbi despre “Părintele Ioanichie Bălan”.
 

Îi așteptăm cu drag!

17.08.2015

Întâlnire cu copiii

Sâmbătă, 22 august 2015, începând cu ora 15.00, îi invităm pe copii la biserică, la diverse ateliere pe teme religioase.
 

Îi așteptăm cu drag!

15.08.2015

Adormirea Maicii Domnului

Luna august în 15 zile: cinstita Adormire a Preamăritei Stapânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria.


După săvârşirea tuturor tainelor mântuirii noastre şi după Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară Maria, Maica Lui şi Mijlocitoarea mântuirii noastre, vieţuia în Biserica creştină, care începuse a-şi răspândi numele prin toată lumea, veselindu-se pentru slava Fiului şi Dumnezeului său. Căci, prin împlinirea cuvintelor sale, ceea ce se vedea încă din zilele vieţii sale avea să fie fericită de toate neamurile; pentru că Iisus Hristos fiind slăvit pretutindeni, era fericită şi Preacurata Maica lui Dumnezeu pe pământul celor vii. Şi s-a apropiat de preacinstita şi preaslăvita ei adormire, fiind plină de zile; deci, dorea ca să iasă din trup şi să se ducă la Dumnezeu, pentru că era cuprinsă de necurmată şi necontenită dumnezeiască dorinţă, ca să vadă preadulcea şi preadorita faţă a Fiului său, Care şade în ceruri de-a dreapta Tatălui. Arzând către Dânsul mai mult decât serafimii, prin văpaia dragostei, multe lacrimi izvorau din ochii săi cei preasfinţi. Ea se ruga Domnului cu căldură, ca să o ia şi pe ea la Dânsul din valea aceasta a plângerii, şi s-o ducă în bucuriile cele de sus şi nesfârşite.
 

Deci, vieţuind în casa Sfântului Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, ieşea adeseori la Muntele Măslinilor, de unde Fiul ei, Iisus Hristos Domnul, S-a înălţat la ceruri, şi acolo îşi făcea rugăciunile sale cu dinadinsul. Odată, rugându-se ea cu căldură pentru a sa dezlegare din trup şi trecerea mai iute către Hristos Dumnezeu, i-a stat înainte Sfântul Arhanghel Gavriil, care i-a fost ei din pruncie slujitor şi hrănitor întru Sfânta Sfintelor, binevestitor al întrupării lui Dumnezeu şi nedepărtat păzitor întru toate zilele vieţii sale. Acela cu prealuminoasă faţă, aducându-i de la Domnul cuvinte făcătoare de bucurie, i-a vestit ei mutarea, care degrabă avea să fie după trei zile. Citește mai departe…

18.08.2015

Prohodul Maicii Domnului

Când Domnul nostru Iisus Hristos a voit să o ia pe Maica Sa lângă Sine, înainte cu trei zile i-a descoperit că urmează să se întâmple mutarea ei de pe pământ la cer și i-a prezis aceasta prin îngerul Său, care, așa cum se spune, era Arhanghelul Gavriil. Îngerul a venit și i-a spus: “Acestea zice Fiul tău: Este vremea să o iau pe Maica Mea lângă Mine! De aceea să nu te tulburi, ci să primești vestea cu desfătare, deoarece te muți la viața cea nemuritoare!”.
 

Când a auzit Născătoarea de Dumnezeu, s-a bucurat mult și, din dorința ei fierbinte de a se muta la Fiul, s-a urcat în grabă și cu râvnă pe Muntele Măslinilor, ca să se roage, pentru că avea obiceiul, Preafericita, să urce deseori pe munte. Atunci s-a întamplat o minune negraită: când s-a urcat acolo Născătoarea de Dumnezeu, copacii de pe piscul muntelui s-au plecat, ca și cum ar fi fost însuflețiți și făpturi cuvântătoare i s-au închinat, arătându-și în acest fel respectul și cinstind-o pe Doamna și Stăpâna lumii.
 

După ce s-a rugat îndeajuns, Preacurata s-a întors la casa ei. A aprins lumănări, I-a mulțumit lui Dumnezeu, a chemat rudeniile și pe vecine, a curățat, a împodobit năsălia și a pregătit toate cele necesare pentru înmormântarea ei. Le-a descoperit și celorlalte femei cuvintele pe care i le-a spus îngerul despre mutarea ei la ceruri și, ca mărturie a cuvintelor ei, le-a arătat semnul biruinței și fericirii, pe care i l-a dăruit îngerul: o ramură de finic. Citește mai departe…film izle film izle film izle film izle izle hd film izle film izle film izle film izle film izle dizi izle film izle film izle film izle film izle film izle film izle film izle film dizi izle film izle film izle film dizi izle