19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

15.01.2018

Întâlnire cu tinerii pe tema “Creaționism sau Evoluționism”

Miercuri, 17 ianuarie 2018, începând cu ora 18.00, îi invităm pe tineri la biserică unde vom vorbi despre “Creaționism sau Evoluționism”.
 

Îi așteptăm cu drag!

07.01.2018

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Luna ianuarie în 7 zile: soborul Sfântului Prooroc înaintemergatorului Botezatorului Ioan.


A doua zi după Sfânta şi dumnezeiasca Arătare, adică Botezul Domnului, Biserica a rânduit încă de la început a se prăznui soborul cinstitului şi slăvitului prooroc Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, căci se cădea a cinsti cu praznic pe cel ce a slujit la taina Botezului dumnezeiesc, punând mâna sa pe creştetul Stăpânului.
 

Deci, îndată după Botezul Domnului, Botezătorul se cinsteşte de toţi şi cu cîntări se slăveşte, pentru că prin sobor se înţelege adunarea poporului în biserică, la cântarea şi slăvirea lui Dumnezeu, întru cinstea şi lauda marelui Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Celui ce se prăznuieşte.
 

Un sobor ca acesta, măcar că se săvîrşea la toate bisericile ce sunt în toată lumea, ba încă se săvârşeşte şi astăzi; însă se face mai ales mare prăznuire în bisericile zidite în numele Botezătorului, precum oarecând în biserica lui de lîngă Iordan, unde a botezat pe Hristos; în Sevastia, unde s-a tăiat de către Irod; în Antiohia, unde mâna lui cea dreaptă a fost dusă de Sfîntul Evanghelist Luca, şi în Constantinopol, unde acea sfântă mână se adusese din Antiohia şi unde mai ales se făcuse soborul acela, de vreme ce se adusese mâna chiar în seara dumnezeieştii Arătări, când se face sfinţirea apelor.
 

Se părea atunci că însuşi Botezătorul soseşte nevăzut la sfinţirea apelor, făcându-se bucurie împăraţilor şi la tot poporul, care cu multă prăznuire săvârşea soborul lui, după ziua dumnezeieştii Arătări. Deci, să săvârşim şi noi cu bucurie duhovnicească soborul Sfântului marelui Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul, rugându-l să mijlocească pentru noi către Stăpânul Hristos, ca să fim şi noi în Biserica celor ce prăznuiesc veşnic, în locaşul cel nefăcut de mână şi acolo, în ceruri, să auzim glasul celor ce dănţuiesc şi prăznuiesc dumnezeieştile arătări cele veşnice, săturându-ne cu ei de vederea feţei lui Dumnezeu, Care Se arată sfinţilor Săi; şi să slăvim cu toate cereştile cete pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în veci. Amin.

06.01.2018

Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

Luna ianuarie în 6 zile: se prăznuiește sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Epifania sau Boboteaza).


Domnul nostru Iisus Hristos, după întoarcerea Sa din Egipt, vieţuia în Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tăinuindu-şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea dumnezeirii Sale, până la vârsta de treizeci de ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre iudei, mai înainte de 30 de ani, să aibă rânduiala de dascăl sau de preot. Pentru aceasta nici Domnul Hristos până la aceşti ani nu a început propovăduirile Sale, nici nu Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu şi Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile până ce s-a împlinit numărul anilor Lui.
 

El vieţuia în Nazaret, cu Preacurata Sa Maică şi cu Iosif, părutul Său tată, care era lucrător de lemn şi cu care lucra împreună. După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea acel lucru de mână, câştigând prin osteneală, hrana pentru El şi pentru prea iubita Sa maică, ca să ne înveţe pe noi a nu ne lenevi şi nici a mânca pâinea în zadar.
 

Apoi, împlinindu-se cei 30 de ani şi venind vremea dumnezeieştii Lui arătări – precum zice Evanghelia -, ca să se arate lui Israel: A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimiţându-l pe el ca să-L boteze cu apă. Deci, i-a pus un semn încredinţat după care putea să cunoască pe Mesia, Cel care a venit în lume, precum singur Botezătorul întru a sa bună vestire spune, zicând: Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: “Deasupra Căruia vei vedea Duhul pogorându-se şi rămânând peste El, Acela este cel ce botează cu Duh Sfânt”. Citește mai departe…

31.12.2017

Premierea Concursului de creație “Hristos se naște, slăviți-L”!

171225-premiere-concurs-creatie-43

În data de 25 decembrie 2017, după Sfânta Liturghie a marelui praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Preacucernicul Părinte Paroh Nicolae Burlan a acordat premii copiilor participanți la Concursului de creație “Hristos se naște, slăviți-L!”, ediția a III-a, organizat de parohia noastră în luna decembrie.
 

La cele două secțiuni ale concursului au participat 19 copii, care au fost premiați pentru eseuri și poezie, respectiv pentru desenele și decorațiunile realizate.
 

Felicitări tuturor participanților! Citește mai departe…

31.12.2017

La colindat în Parohie!

171220-la-colindat-99

Iubiții mei, colindele sunt premergătoare Crăciunului așa cum înainte de apariția Mântuitorului la predică a apărut Ioan Botezatorul care I-a pregătit terenul, i-a pregătit pe oameni ca să-L primească pe Iisus și mesajul său. Sfânta Fecioară Maria a primit vizita unui înger atunci când i-a binevestit că va deveni mama Fiului lui Dumnezeu. La Paști noi avem Săptămâna Patimilor, care precede sărbătoarea propriu-zisă a Învierii Domnului, și în care avem în biserici slujbe speciale care se numesc Denii și care ne pregătesc, paralel cu spovedania, ne pregătesc de marele praznic.
 

Acest rol îl au colindele în viața noastră creștin-ortodoxă și românească – ne pregătesc sufletele pentru marele praznic al Nașterii Domnului. De aceea ele sunt pregătite și sunt prezentate cu mult înainte de sărbătoare, cam de la Sfântul Nicolae, atunci începe sezonul acestor colinde.
 

Colindele, așa cum știm, sunt creația poporului, le avem de foarte foarte multe generații și de aceea de câte ori ascultăm vibrează în noi rădăcinile. Suntem împrospătați și simțim că suntem niște verigi între trecut și viitor. Citește mai departe…