19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

17.06.2018

Întâlnire cu tinerii pe tema “Sfinții și Părinții contemporani – modele și călăuze pentru noi.”

Miercuri, 20 iunie 2018, începând cu ora 19.00, îi invităm pe tineri la biserică unde vom vorbi despre “Sfinții și Părinții contemporani – modele și călăuze pentru noi”.
 

Îi așteptăm cu drag!

27.05.2018

Pogorârea Sfântului Duh – Rusaliile

180527-Rusaliile-2
 

Lucruri minunate au văzut astăzi toate neamurile, în cetatea lui David, când Duhul Sfânt S-a pogorât în limbi de foc, precum a spus Luca, de Dumnezeu-grăitorul. Că zice: Adunați fiind ucenicii lui Hristos, s-a făcut sunet ca de o suflare ce vine repede, și a umplut casa unde erau ei șezând; și toți au început a vorbi cu străine graiuri, cu minunate dogme, cu uimitoare învățături ale Sfintei Treimi.
 

Duhul Sfânt este Lumină și Viață și Izvor viu, înțeles cu mintea. Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor de păcate; Dumnezeu și îndumnezeitor, foc din foc purcezător; grăitor, lucrător, împărțitor de daruri; prin Care toți proorocii și dumnezeieștii apostoli, împreună cu mucenicii s-au încununat. Uimitoare auzire, neobișnuita priveliște, foc care se împarte spre dăruire de haruri. Citește mai departe…

27.05.2018

Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

180520-vizita-Pr-Patriarh-63
 

Duminică, 20 mai, credincioșii parohiei noastre s-au bucurat de prezența Preafericitului Patriarh Daniel la Sfânta Liturghie. Preafericirea Sa a ținut un cuvânt de învățătură despre sărbătoarea pomenirii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și despre Rugăciunea arhierească a Mântuitorului – pericopa evanghelică a duminicii.
 

În cuvântul său, Preafericitul Patriarh Daniel a arătat semnificația acestei rugăciuni, subliniind importanța mărturisirii dreptei credințe și a comuniunii:
 

Această duminică face legătura nu numai cu sărbătoarea Înălțării Domnului întru slavă, ci și cu următoarea duminică, a Pogorârii Sfântului Duh, pentru că Hristos S-a Înălțat la ceruri să ne pregătească un loc nouă, celor ce credem în El și Îl iubim pe El și împlinim în viața noastră voia Lui (…). Dar când se Înalță la ceruri El nu se desparte de lume, pentru că înainte de Înălțarea Sa a spus: “şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Ev. Matei 28, 20). Deci se Înalță la cer și totuși rămâne cu noi. Cum rămâne cu noi? Prin Duhul Sfânt.
 

Preafericirea Sa a accentuat și importanța unirii cu Dumnezeu, prin Sfintele Tale, prin trăirea în Hristos: Cei care cred în Hristos în viața aceasta și se unesc cu El prin rugăciune, prin fapte bune și mai ales prin Sfânta Euharistie, deja se pregătesc pentru Învierea cea de obște, pentru slava și bucuria din Împărăția cerurilor. Citește mai departe…

15.05.2018

Înălțarea Domnului

Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur.


“Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19)
 

Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfârşit. Astăzi s-a încheiat o minunată pace, care mai înainte niciodată nu se putea aştepta. Căci cine ar fi nădăjduit că Dumnezeu iarăşi se va împăca cu oamenii? Nu pentru că Domnul era vrăjmaş al oamenilor, ci pentru că robul era uşuratic la minte; nu pentru că Stăpânul era aspru, ci pentru că robul era nemulţumit.
 

Voieşti să ştii cum noi am întărâtat asupra noastră pe acest Domn plin de dragoste şi de prietenie? Este neapărat trebuitor să cunoaştem fondul vrăjmăşiei de mai înainte, pentru ca atunci când vedem că noi, care eram vrăjmaşii lui Dumnezeu, iarăşi am fost cinstiţi, să ne minunăm de dragostea Aceluia. Şi să nu credeţi că acea schimbare s-ar fi făcut în urma propriilor noastre merite, ci mai vârtos să nu încetaţi a recunoaşte mărimea harului dumnezeiesc şi de-a pururea să mulţumiţi Lui pentru mărimea darurilor Sale. Citește mai departe…