19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

14.08.2014

Adormirea Maicii Domnului

Luna august în 15 zile: cinstita Adormire a Preamăritei Stapânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria.


După săvârşirea tuturor tainelor mântuirii noastre şi după Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară Maria, Maica Lui şi Mijlocitoarea mântuirii noastre, vieţuia în Biserica creştină, care începuse a-şi răspândi numele prin toată lumea, veselindu-se pentru slava Fiului şi Dumnezeului său. Căci, prin împlinirea cuvintelor sale, ceea ce se vedea încă din zilele vieţii sale avea să fie fericită de toate neamurile; pentru că Iisus Hristos fiind slăvit pretutindeni, era fericită şi Preacurata Maica lui Dumnezeu pe pământul celor vii. Şi s-a apropiat de preacinstita şi preaslăvita ei adormire, fiind plină de zile; deci, dorea ca să iasă din trup şi să se ducă la Dumnezeu, pentru că era cuprinsă de necurmată şi necontenită dumnezeiască dorinţă, ca să vadă preadulcea şi preadorita faţă a Fiului său, Care şade în ceruri de-a dreapta Tatălui. Arzând către Dânsul mai mult decât serafimii, prin văpaia dragostei, multe lacrimi izvorau din ochii săi cei preasfinţi. Ea se ruga Domnului cu căldură, ca să o ia şi pe ea la Dânsul din valea aceasta a plângerii, şi s-o ducă în bucuriile cele de sus şi nesfârşite.
 

Deci, vieţuind în casa Sfântului Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, ieşea adeseori la Muntele Măslinilor, de unde Fiul ei, Iisus Hristos Domnul, S-a înălţat la ceruri, şi acolo îşi făcea rugăciunile sale cu dinadinsul. Odată, rugându-se ea cu căldură pentru a sa dezlegare din trup şi trecerea mai iute către Hristos Dumnezeu, i-a stat înainte Sfântul Arhanghel Gavriil, care i-a fost ei din pruncie slujitor şi hrănitor întru Sfânta Sfintelor, binevestitor al întrupării lui Dumnezeu şi nedepărtat păzitor întru toate zilele vieţii sale. Acela cu prealuminoasă faţă, aducându-i de la Domnul cuvinte făcătoare de bucurie, i-a vestit ei mutarea, care degrabă avea să fie după trei zile. Citește mai departe…

18.08.2014

Prohodul Maicii Domnului

Atunci Maria s-a veselit cu duhul și a zis: “Te binecuvântez pe Tine, Stăpânul a toată binecuvântarea! Binecuvântez sălașurile slavei Tale! Binecuvântez marele Heruvim al luminii care ți-ai făcut sălașul în pântecel meu! Binecuvântez toate lucrurile mâinilor Tale care ascultă în toată ascultarea! Binecuvântez iubirea Ta cu care ne-ai iubit! Binecuvântez cuvintele vieții care ies din gura Ta și ne dau adevărul. Căci cred că toate câte mi-ai spus s-au făcut; pentru că ai zis: Voi trimite pe toți apostolii Mei la tine când vei ieși din trup, și iată s-au adunat și sunt în mijlocul lor ca o viță roditoare, ca pe vremea când eram cu Tine și Tu erai ca o Viță în mijlocul îngerilor Tăi, legându-l pe vrăjmașul în toată lucrarea lui. Te binecuvântez că se lucrează aievea cele spuse mie. Căci ai zis: Mă vei vedea împreună cu apostolii când vei ieși din trup. Iată deci, Doamne, s-au adunat în același loc!”
 

Sfântul Ioan Teologul și Evanghelistul,

Relatare asupra Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

și cum s-a mutat [la cer] preaneprihănita Maică a Domnului.


film izle film izle film izle film izle izle hd film izle film izle film izle film izle film izle dizi izle film izle film izle film izle film izle film izle film izle film izle film dizi izle film izle film izle film dizi izle