19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

14.08.2016

Întâlnire cu tinerii pe tema “Paraclisul”

Miercuri, 17 august 2016, începând cu ora 19.00, îi invităm pe tineri la biserică unde vom vorbi despre “Paraclis”.
 

Îi așteptăm cu drag!

14.08.2016

Adormirea Maicii Domnului

Luna august în 15 zile: cinstita Adormire a Preamăritei Stapânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria.


După săvârşirea tuturor tainelor mântuirii noastre şi după Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară Maria, Maica Lui şi Mijlocitoarea mântuirii noastre, vieţuia în Biserica creştină, care începuse a-şi răspândi numele prin toată lumea, veselindu-se pentru slava Fiului şi Dumnezeului său. Căci, prin împlinirea cuvintelor sale, ceea ce se vedea încă din zilele vieţii sale avea să fie fericită de toate neamurile; pentru că Iisus Hristos fiind slăvit pretutindeni, era fericită şi Preacurata Maica lui Dumnezeu pe pământul celor vii. Şi s-a apropiat de preacinstita şi preaslăvita ei adormire, fiind plină de zile; deci, dorea ca să iasă din trup şi să se ducă la Dumnezeu, pentru că era cuprinsă de necurmată şi necontenită dumnezeiască dorinţă, ca să vadă preadulcea şi preadorita faţă a Fiului său, Care şade în ceruri de-a dreapta Tatălui. Arzând către Dânsul mai mult decât serafimii, prin văpaia dragostei, multe lacrimi izvorau din ochii săi cei preasfinţi. Ea se ruga Domnului cu căldură, ca să o ia şi pe ea la Dânsul din valea aceasta a plângerii, şi s-o ducă în bucuriile cele de sus şi nesfârşite.
 

Deci, vieţuind în casa Sfântului Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, ieşea adeseori la Muntele Măslinilor, de unde Fiul ei, Iisus Hristos Domnul, S-a înălţat la ceruri, şi acolo îşi făcea rugăciunile sale cu dinadinsul. Odată, rugându-se ea cu căldură pentru a sa dezlegare din trup şi trecerea mai iute către Hristos Dumnezeu, i-a stat înainte Sfântul Arhanghel Gavriil, care i-a fost ei din pruncie slujitor şi hrănitor întru Sfânta Sfintelor, binevestitor al întrupării lui Dumnezeu şi nedepărtat păzitor întru toate zilele vieţii sale. Acela cu prealuminoasă faţă, aducându-i de la Domnul cuvinte făcătoare de bucurie, i-a vestit ei mutarea, care degrabă avea să fie după trei zile. Citește mai departe…

16.08.2016

Premierea Școlii de vară ,,Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”

Duminică, 14 august, după Sfânta Liturghie, a avut loc premierea copiilor și a voluntarilor care au participat la Şcoala de vară “Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”, desfășurată pe toată durata Postului Adormirii Maicii Domnului. Cursurile și atelierele școlii au avut menirea de a-i crește duhovnicește pe copii și tineri, în bucuria comuniunii din Biserică.
 

Activitățile școlii s-au încheiat cu un pelerinaj la Mânăstirea Antim, Mânăstirea Radu Vodă și Catedrala Patriarhală, în care copiii și tinerii s-au închinat la sfintele moaște și s-au rugat pentru toți cei dragi, trăind totodată bucuria întâlnirii cu aproapele și cu Dumnezeu, prin rugăciune.

14.08.2016

Cateheza despre “Maica Domnului”

Sfântul Nicolae Cabasila: Predică la Praznicul Adormirii Maicii Domnului (fragment)
 

Pentru că trebuia să împartă cu Fiul ei toate câte Acela le-a făcut pentru mântuirea noastră, așa cum I-a dat sângele și trupul ei și a luat parte la bucuriile Lui, în același fel a luat parte și la toate durerile și la pătimirea Lui. Și Acela, țintuit pe cruce, a fost străpuns cu sulița în timp ce inima Fecioarei “a străpuns-o sabia”, așa cum a prevestit dumnezeiscul Simeon. În același fel și toate celelalte mărturii le-au pricinuit acei câini laolaltă și Fiului și Mamei, când L-au osândit mai înainte ca trufaș, numindu-L înșelător și străduindu-se să arate înșelăciunea Lui. Astfel, datorită acestor asemănări, Fecioara s-a făcut întâi părtașă morții Mântuitorului, și de aceea înaintea tuturor, și Învierii Lui. Într-adevăr, când Fiul ei a pierdut tirania iadului și a înviat, văzându-L, s-a învredinicit să audă salutarea Lui și să-L însoțească atât cât era cu putință. Când a plecat, după Înălțarea Lui, Aceasta L-a înlocuit între apostoli și ceilalți ucenici ai Lui, mărind astfel binefacerile Lui față de firea omenească și “împlinind… lipsurile necazurilor lui Hristos”, mai cu vredinicie decât orice altul. Pentru că, cui s-ar potrivi aceasta, mai mult decât Maicii Sale? Citește mai departe…

14.08.2016

Pictura Sfintei Mahrame

Au reînceput lucrările de pictură la biserica noastră cu Pictura Sfintei Mahrame, august 2016.
 

Sfânta Mahramă sau imaginea nefăcută de mână omenească, pe care Biserica Ortodoxă o prăznuiește în fiecare an pe data de 16 august este considerată a fi prima icoană a Mântuitorului Iisus Hristos.
 

La cererea regelui Abgar al V-lea, care era bolnav, Hristos i-a trimis chipul Său imprimat pe o pânză. Se spune că după ce regele Abgar a primit pânza, s-a însănătoșit și a așezat-o ca pe o emblemă la porțile cetății Edesa.