19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

23.04.2017

Întâlnire cu tinerii pe tema “Sfânta Împărtășanie”

Miercuri, 26 aprilie 2017, începând cu ora 18.00, îi invităm pe tineri la biserică unde vom vorbi despre “Sfânta Împărtășanie”.
 

Îi așteptăm cu drag!

17.04.2017

Hristos a înviat!

170416-Invierea-Domnului-27
 

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este, în același timp, biruinţă asupra păcatului neascultării lui Adam, asupra morţii şi asupra iadului, pentru că trupul lui Hristos din mormânt nu a cunoscut stricăciunea sau descompunerea, iar sufletul Lui care a coborât la iad nu a fost reţinut acolo. (…)
 

De ce trebuie să mărturisim noi adevărul Învierii Domnului Iisus Hristos ca biruinţă asupra păcatului, asupra morţii şi asupra iadului?
 

Pentru că iubirea milostivă şi smerită a lui Hristos pentru noi, oamenii, este mai tare decât păcatul, decât moartea şi decât iadul, ca forme de existenţă egoistă, însingurată şi nefericită. În acest sens şi Biserica Domnului Iisus Hristos, unită cu El prin harul Sfântului Duh, este mai tare decât porțile iadului (cf. Matei 16, 18). De ce? Pentru că Biserica lui Hristos este comuniunea sfântă şi veşnică a oamenilor cu Preasfânta Treime, Izvorul vieţii şi al iubirii veşnice (cf. 2 Corinteni 13, 13). Citește mai departe…

15.04.2017

Denia Prohodului Domnului

170414-Vinerea-Mare-49
 

Moartea lui Hristos este despărţirea sufletului de trup, dar nu este despărţirea trupului de dumnezeire şi nici despărţirea sufletului său de dumnezeire. Cu alte cuvinte, şi şederea în mormânt şi coborârea la iad ale Mântuitorului sunt dătătoare de viaţă. Transformă moartea în biruinţă asupra morţii şi transformă coborârea la iad în biruinţă asupra iadului. Aici avem marea taină a Sâmbetei Mari. Prohodul din seara aceasta, atât de îndrăgit de credincioşii noştri, este o capodoperă teologică şi poetică. (…)
 

Aceste cântări deosebit de profunde ca înţeles duhovnicesc şi de frumoase din punct de vedere poetic ne arată adevărul cel mai mare şi anume, că tot ce a făcut Hristos a făcut din iubire smerită pentru mântuirea oamenilor: moartea Sa pe cruce care arată iubirea Sa smerită faţă de Dumnezeu, şederea Sa în mormânt care devine pregătitoare a Învierii Sale şi Învierea Sa din morţi. În toate acestea El ne-a avut pe noi ca scop principal al Întrupării şi al lucrării Sale mântuitoare. Citește mai departe…

15.04.2017

Denia celor 12 Evanghelii

170413-Joia-Mare-72
 

Amintindu-ne de spălarea picioarelor, ne îndatorăm să ne purtăm unul altuia poverile și să ne apărăm și curățim unul altuia cinstea. (…) În toate calitățile noastre să fugim de înălțarea de sine și de a pune pe seama noastră oarecare întâietăți asupra altora.
 

Să mergem în urma femeilor, care suferă și pătimesc împreună cu Domnul. Să străbatem tot lanțul pătimirilor Domnului, de la tulburarea duhului Său la Cina cea de Taină până la clipa când Și-a dat pe Golgota duhul. Să intrăm cu El în grădina Ghetsimani și să ne ostenim cu osteneala Lui cea de rugăciune. Să petrecem cu Dânsul noaptea, această noapte cu totul întunecată, în casa Anei și a Caiafei. Să primim cu simțirea toată marea pătimirilor Lui, începând de dimineață până la ceasul al noulea, în pretoriul lui Pilat, pe ulițele cetății, pe drumul crucii, pe Golgota în clipele răstignirii și după răstignire. Nu numai cu gândul să urmărim toate acestea, ci să primim chiar în inimă toată nevoința pe Cruce a Domnului, să trecem asupra noastră pătimirile Lui, să ne îndurerăm cu durerile Lui, să ne aducem la starea de a ne simți ca și cum nouă înșine ni se pricinuiesc răni, cum auzul ne este sfâșiat de huliri, cum inima ne este rănită de asprimea chinurilor. Citește mai departe…

12.04.2017

Floriile – Intrarea Domnului în Ierusalim

170409-Floriile-43
 

Pelerinajul de Florii este o comemorare şi o mărturisire a învierii lui Lazăr din Betania, fratele surorilor Marta şi Maria, dar şi o mărturisire a credinței în învierea de obşte care va avea loc la sfârşitul veacurilor. Totodată, acest pelerinaj este şi o arvună a bucuriei sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos. Noi, cei prezenți la pelerinaj, biruind păcatul şi ridicându-ne, prin harul lui Hristos, din mormântul patimilor noastre, alergăm în întâmpinarea Celui ce a biruit moartea, purtând în mâini semnele biruinței Sale pentru mântuirea noastră: ramuri de salcie sau de finic.
 

Astăzi, noi ne asemănăm cu cei care L-au întâmpinat pe Hristos când intra în Ierusalim, smerindu-Se, şezând pe mânzul unei asine, împlinind astfel prorocia lui Zaharia: Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei (Zaharia 9, 9). Uniți cu Hristos, prin rugăciune, cântare şi pelerinaj, devenim şi noi părtaşi ai biruinței lui Hristos asupra păcatului şi asupra morții. Citește mai departe…