19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

02.05.2016

Hristos a înviat!

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap. 1, 1- 17.
 

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au facut; și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o.
 

Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci ca să mărturisească despre Lumină.
 

Cuvântul era Lumina cea adevărată, Care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.
 

Ioan mărturisea despre El și striga, zicând: “Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era”.
 

Și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.

30.04.2016

Patimile Mântuitorului

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Predici
 

Ce să fie aceasta, Doamne? Cela ce ești împodobit cu frumusețea mai mult decât toți oamenii, fără de suflare și fără chip Te arăți. Nu ai înfățișare plăcută, nici frumusețe. Pe umerile Tale sunt răni și pe obraji se văd urmele pălmuirilor. Străpunse sunt mâinile și picioarele Tale, împunse sunt coastele, iar cununa de spini capul Tău îl sfâșie! Ești tot în răni și în suferință. Ce să fie aceasta, Doamne? De Tine au fost făcute veacurile, Tu porți toate cu cuvântul puterii Tale și toate prin Tine își au alcătuirea. Așadar ce să fie aceasta?
 

Sfadă, ceartă și luptă am avut pentru voi, poporul Meu”, ne răspunde Domnul. Nu cu vrăjmașul M-am luptat Eu: el nu poate să facă față nici măcar unui singur cuvânt al Meu. Și nu cu răutatea omenească M-am certat: ei i s-a îngăduit să triumfe pentru o clipă, și asta numai pentru că așa era scris, că se cădea. Sfadă și luptă am avut cu nemărginita Dreptatea dumnezeiască. Ca Fiu – deși Fără de început -, Eu ceream milă pentru fiii căzuți ai oamenilor de la nemărginita milostivire a lui Dumnezeu. S-a înfățișat însă tronului dumnezeiesc Dreptatea veșnică și a zis: “Miluiește, însă după dreptate”. Jignirea Măririi Celei fără de început trebuia să fie acoperită printr-o jertfă pe măsură. Dumnezeu Cel Întreit Unul a întărit judecata aceasta, și Eu – Unul fiind din Sfânta Treime – am zis atunci: Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. M-am pogorât pe pământ, am luat asupra Mea firea omenească, Mi-am însușit toate lucrările ei și le-am împărtășit prin aceasta puterea dumnezeiască. Acum, tot ce-i în trupul acesta este al Meu: ale Mele sunt rănile, al Meu este sângele, a Mea este moartea. Și iată o moarte de om nemărginită ca preț, pentru că este totodată moarte de Dumnezeu – moartea Mea. Astfel, jertfa cerută a fost adusă. Bucurați-vă, fiii oamenilor! Eu am biruit, și ceea ce vedeți acum în Mine este semnul acestei izbânzi! Mergeți, deci, acum după Mine toți! Rănile Mele sunt pentru voi fântâni ale milelor dumnezeiești, și moartea Mea e izvorul vieții. Beți și vă săturați! Cel ce a crezut, care poartă în sine semnul Meu, intră ca un fiu, fără împiedicare, în curțile lui Dumnezeu, și Dreptatea însăși îi deschide de acum toate vistieriile cerești. Citește mai departe…

24.04.2016

Duminica Floriilor

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Predici
 

Acum prăznuim unul dintre cele mai mari evenimente din viața pământească a Domnului nostru Iisus Hristos: intrarea lui sărbătorească în Ierusalim. În zilele acelea, cetatea era plină cu oameni veniți de pretutindeni la marea sărbătoare a Paștilor. Ea răsuna de zvonurile privitoare la Marele Proroc și Făcător de minuni din Nazaret, Ce tocmai săvârșise cea mai mare dintre nenumăratele Sale minuni – învierea lui Lazăr, care zăcuse patru zile în mormânt, și aștepta sosirea Lui,și se pregătea să Îl întâmpine sărbătorește.
 

Hristos Se ferise întotdeauna de cinstiri, poruncindu-le dracilor pe care îi scotea să nu dea de știre că El este Fiul lui Dumnezeu, iar celor vindecați să nu povestească despre minunea vindecării lor. Acum însă venise vremea să descopere oamenilor vrednicia Sa de Mesia, și intrarea în Ierusalim avea drept scop tocmai lucrul acesta: să vestească tuturor că a venit Mesia.
 

Totuși, El n-a venit ca să Se facă împărat pământesc ori să așeze poporul israelit mai presus de toate celelalte popoare, desi tocmai aceasta era așteptarea iudeilor. Împărăția lui Hristos nu este din această lume, și slava Lui nu putea să aibă nimic în comun cu strălucirea de paradă a împăraților pământești. Citește mai departe…

28.04.2016

Donație “Real Construct Impex S.R.L.”

Mulțumim firmei Real Construct Impex S.R.L. pentru sponsorizarea bisericii noastre cu suma de 15.000 RON, sumă ce va fi folosită în realizarea picturilor interioare ale bisericii.
 

Dumnezeu să vă răsplătească!

28.04.2016

Pictura Sfinților Evangheliști Matei și Ioan

Pictura Sfinților Evangheliști Matei și Ioan, aprilie 2016.