19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

11.03.2018

Întâlnire cu tinerii pe tema “Pocăința”

Miercuri, 14 martie 2018, începând cu ora 18.00, îi invităm pe tineri la biserică unde vom vorbi despre “Pocăința”.
 

Îi așteptăm cu drag!

11.03.2018

Corala “Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române

Duminică, 18 martie 2018, în Duminica Sfântului Ioan Scărarul, răspunsurile la Sfânta Liturghie vor fi date de Corala “Nicolae Lungu” a Patriarhie Romane.

11.03.2018

Scoaterea Sfintei Cruci

180311-scoaterea-Sfintei-Cruci-2
 

Cu glasuri să strigăm și cu cântări să slăvim cinstita Cruce, sărutând-o și către ea să strigăm: Preacinstită Cruce, sfințește sufletele și trupurile noastre, cu puterea ta, și ne păzește nerăniți de toată vătămarea potrivnicilor, pe cei ce ne închinăm ție cu dreaptă credință.
 

Apropiați-vă să scoateți ape neîmpuținate, care se toarnă înaintea voastră prin harul Crucii. Iată că vedem pus înainte lemnul cel sfânt, izvorul darurilor cel adăpat cu sângele și cu apa Stăpânului tuturor, Care s-a înălțat pe ea de bunăvoie, și a înălțat pe oameni.
 

Întărirea Bisericii, puterea împăraților, lauda monahilor și mântuirea tu ești preacinstită Cruce. Pentru aceasta închinăndu-ne ție, ne luminăm astăzi inimile și sufletele cu dumnezeiescul har al Celui ce s-a pironit pe tine și a surpat puterea vicleanului și blestemul l-a ridicat. Citește mai departe…

11.03.2018

Canonul Sfântului Andrei Criteanul

180220-Canonul-cel-Mare-2
 

De unde voi începe a plânge faptele vieții mele celei ticăloase? Ce începere voi pune, Hristoase, acestei tânguiri de acum? Ci ca un milostiv, dă-mi iertare greșealelor.
 

Vino, ticăloase suflete, împreună cu trupul tău, de te mărturisește la Ziditorul tuturor. Și îndepărtează-te de acum de nebunia cea mai dinainte și adu lui Dumnezeu lacrimi de pocăință.
 

Râvnind neascultării lui Adam celui întâi-zidit, m-am cunoscut pe mine dezbrăcat de Dumnezeu, și de împărăția cea pururea fiitoare și de desfatare, pentru păcatele mele.
 

Vai, ticăloase suflete! Pentru ce te-ai asemănat Evei celei dintâi? Că ai căzut rău și te-ai rănit amar; că te-ai atins de pom și ai gustat cu îndrăzneală mâncarea cea nechibzuită.
 

În locul Evei celei trupești, făcutu-s-a mie Eva înțelegătoare gândul cel cu pofta trupească, arătându-mi cele plăcute, și gustând pururea din băutura cea amară.
 

După dreptate a fost lepădat Adam din Eden, nepăzind singura Ta poruncă, Mântuitorule. Dar eu, care am călcat totdeauna cuvintele Tale cele dătătoare de viață, ce voi pătimi?
 

Covârșind eu de bunăvoie uciderea lui Cain, m-am făcut cu știința ucigaș al sufletului, umplându-mi trupul de viermi, și războindu-mă împotriva lui, cu faptele mele cele rele.
 

Nu m-am asemănat, Iisuse, dreptății lui Abel. Daruri bineprimite nu Ți-am adus Ție niciodată, nici fapte dumnezeiești, nici jertfă curată, nici viață fără prihană. Citește mai departe…